Pagina 110 din 113 PrimulPrimul ... 1060100108109110111112 ... UltimulUltimul
Rezultate 1.091 la 1.100 din 1127

Subiect: Off topic la "Paranormal"

 1. #1091
  Membru
  Avatarul lui CarmenOlga
  Data înscrierii
  Jan 2012
  Posturi
  556
  Puncte
  65.999
  Nivel
  79
  Puncte: 65.999, Nivel: 79
  Puncte: 65.999, Nivel: 79
  Progres nivel: 72%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 451
  Progres nivel: 72%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 451
  Activitate globală: 55,0%
  Activitate globală: 55,0%
  Realizări:
  7 days registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points31 days registered1000 Experience Points5000 Experience Points3 months registeredTagger Second Class1 year registered10000 Experience Points25000 Experience PointsVeteranOverdrive50000 Experience Points

  Implicit

  Cu mare placere,Aura.
  Informatii interesante despre,Constiinta,Suflet,Spirit,Vise,Somn,Hipnoza, Dedublare astrala, TRANSFERUL CONŞTIINłEI:
  PHOWA (moartea conştientă), WALK-IN.,Moartea clinica,Regresii hipnotice in viata dintre vieti, si multe altele... http://www.spiritus.ro/RAZVAN/Consti...spirit-ed2.pdf

  ........................

  " În lipsa Spiritului, ConştiinŃa
  nu ar avea nicio şansă să se impună în faŃa puternicei MinŃi, ceea
  ce se şi întâmplă în vis.

  Doar lumina Spiritului, care se reflectă în
  ConştiinŃă, poate purifica abisurile inconştientului.
  Lumina Spiritului face posibilă starea de veghe a omului.

  În lipsa Spiritului, omul vegetează inconştient.
  ConştiinŃa umană, între Minte şi Spirit 31

  Cum face Spiritul să fie posibil visul?

  Odată detaşat din închisoarea corporală, Spiritul îşi păstrează
  legătura info-energetică cu fiinŃa umană (prin ceea ce în esoterism
  se numeşte „cordonul de argint”). Visul este o reacŃie a MinŃii la
  informaŃiile şi energia trimisă ei de Spirit. Mintea încearcă să descifreze
  voiajele astrale ale Spiritului sub forma viselor simbolice.

  Există două tipuri mari de vise:

  • Cele cauzate exclusiv de Minte - prin rearanjarea impresiilor
  adunate peste zi, precum şi sub influenŃa imediată a mediului asupra
  corpului (căldură, frig etc). Ele nu au nicio semnificaŃie.
  • Cele provocate de Spirit. Acestea pot fi de la simple semnale
  ale trăirilor Spiritului, până la premoniŃii şi inspiraŃii artistice sau
  ştiinŃifice.

  În starea de reverie (semi-trezie, între vis şi veghe), ConştiinŃa
  este parŃial conştientă de lumea înconjurătoare, dar la fel de
  prinsă este şi în jocul ideaŃiei fără şir. Acum Spiritul este uşor ieşit
  din locul său, dar stă în apropierea corpului, păstrând o influenŃă
  magnetică puternică asupra ConştiinŃei, pe care o energizează mai
  mult decât în somnul sau visul propriu-zis.

  În momentul reintrării
  totale a Spiritului la locul său, apare o senzaŃie clară, distinctă
  (unii oameni încep să audă un uşor Ńiuit care se menŃine, inexistent
  în starea de reverie – este semnalul unei energii puternice care
  începe să alimenteze creierul).

  Privind subiectiv, reveria şi visul par a fi identice. Totuşi,
  fenomenul privit obiectiv este radical diferit. În primul caz, Spiritul
  stă lângă corp, chiar neintervenind asupra MinŃii. În al doilea,
  Spiritul este plecat departe de corp, de unde transmite info-energie
  proaspătă către „casă”.

  VISUL LUCID

  Există oameni care visează lucid, putându-şi dirija visul la
  voinŃă şi amintindu-şi-l integral. În cazul lor, ConştiinŃa conŃine o
  mai mare cantitate din energia Perispiritului, ceea ce îi permite
  anumite performanŃe, chiar şi în lipsa Spiritului din corp.

  În visul obişnuit, ConştiinŃa preia total pasivă imaginile prezentate
  de Minte. În visul lucid, ConştiinŃa este activă, aproape ca
  în starea de veghe, dar voinŃa ei se aplică doar asupra unor conŃinuturi
  mentale inventate de Minte. Spiritul este uneori în apropierea
  corpului, dar ieşit din locul său obişnuit din creier, conferind
  mai multă putere ConştiinŃei decât în somnul normal.

  În general, se poate afirma că aptitudinile extrasenzoriale
  native se întâlnesc la oamenii cu o ConştiinŃă puternic energetică,
  cu alte cuvinte, care a împrumutat de la Spirit o mai mare cantitate
  de energie spirituală. (Aceste abilităŃi se pot obŃine şi prin antrenament
  mental, dar rezultatele sunt greu de obŃinut şi inferioare celor
  obŃinute de subiecŃii supradotaŃi din naştere.)

  AtenŃie, chiar dacă are mai multă energie, nu înseamnă neapărat
  că ar fi o ConştiinŃă mai evoluată, adică mai aproape de
  vibraŃia Spiritului sau că Spiritul ar fi neapărat unul superior!"

  ................................

  Citatul referitor la dualitatea sufletului:

  «Toate sufletele care vin pe Pământ îşi lasă o parte a energiei
  în lumea spiritelor […]. Procentul de energie pe care sufletele îl lasă
  în lumea spiritelor poate să varieze, dar fiecare particulă de lumină
  este un duplicat exact al celuilalt Sine şi replica întregii identităŃi.

  Fenomenul este similar cu modul în care imaginile luminoase sunt
  separate şi dublate într-o hologramă. Totuşi, există diferenŃe. Dacă
  ConştiinŃa umană, între Minte şi Spirit 53
  numai un procent mic din energia sufletului este lăsată în lumea spiritelor,
  acea particulă din Sine este mai puŃin activă, deoarece este
  mai puŃin concentrată.

  Cu toate acestea, rămânând în stare pură,
  necontaminată, este încă puternică.
  Când am descoperit că avem rezerve de energie în lumea spiri-
  telor , mi-am explicat atâtea lucruri. Grandoarea acestui sistem al
  dualităŃii sufletului are impact asupra multor aspecte din viaŃa noastră.

  De exemplu, dacă cineva drag a murit cu treizeci de ani înaintea
  ta şi de atunci s-a reîncarnat, poŃi totuşi să îl revezi la întoarcerea în
  lumea spiritelor [dar numai când omul respectiv doarme şi îşi eliberează
  spiritul din închisoarea trupească - n.n.].

  Capacitatea sufletului de a se reuni cu Sine însuşi este un proces
  natural de regenerare a energiei după moartea fizică. Un client
  mi-a spus cu emfază [sub hipnoză, n.n.]: „Dacă am lua 100% din
  energia noastră într-un singur corp în timpul unei încarnări, am da
  peste cap circuitele creierului”. […]

  […]Prin fortificarea mai multor părŃi din energia totală a sufletului
  în diverse încarnări, întregul devine mai puternic. […]
  […] este posibil ca sufletele să socotească greşit concentraŃia
  de energie pe care o iau cu sine în viaŃă. Unul dintre clienŃi a denumit
  acest lucru „coeficientul nostru de lumină”. În general, un suflet
  foarte avansat ia cu el pe Pământ nu mai mult de 25% din capacitatea
  sa totală, în timp ce un suflet obişnuit, mai puŃin încrezător, are
  50 - 70 %.

  Energia unui suflet mai evoluat este rafinată, elastică şi
  viguroasă în cantităŃi mai mici. De aceea, sufletele mai tinere trebuie
  să ia mai multă energie în primele lor încarnări. Astfel, nu volumul
  energiei dă potenŃial sufletului, ci calitatea forŃei vibraŃionale care
  reprezintă experienŃa şi înŃelepciunea sufletului.

  […] Energia sufletelor are, iniŃial, un tipar specific, dar o dată ce
  sufletele ajung pe Pământ, aceste tipare se schimbă datorită condiŃiilor
  locale. Când ne vedem viitoarea viaŃă din lumea spiritelor, ni se
  dau sfaturi în legătură cu energia de care are nevoie trupul pe care îl
  vom ocupa. Noi hotărâm câtă energie luăm. Multe suflete vor să lase
  în lumea spiritelor cât mai multă, fiindcă le place casa lor şi activită-
  Ńile care se desfăşoară acolo. […] »

  [Michael Newton, Ph.D. - „Destinul sufletelor. Noi studii de
  caz asupra vieŃii dintre vieŃi”, Ed. Cartea Daath, pag.134-137]
  Ultima modificare făcută de CarmenOlga; 15-October-2017 la 07:26 AM.

 2. #1092
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  15.440
  Puncte
  488.082
  Nivel
  100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

 3. #1093
  Membru Avatarul lui tata_noe
  Data înscrierii
  Jul 2012
  Posturi
  811
  Puncte
  100.043
  Nivel
  98
  Puncte: 100.043, Nivel: 98
  Puncte: 100.043, Nivel: 98
  Progres nivel: 50%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.007
  Progres nivel: 50%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.007
  Activitate globală: 55,0%
  Activitate globală: 55,0%
  Realizări:
  100 Experience Points7 days registered250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points31 days registered3 months registered5000 Experience Points10000 Experience Points1 year registered25000 Experience Points50000 Experience PointsOverdriveVeteran

  Implicit


 4. #1094
  Membru Avatarul lui tata_noe
  Data înscrierii
  Jul 2012
  Posturi
  811
  Puncte
  100.043
  Nivel
  98
  Puncte: 100.043, Nivel: 98
  Puncte: 100.043, Nivel: 98
  Progres nivel: 50%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.007
  Progres nivel: 50%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 1.007
  Activitate globală: 55,0%
  Activitate globală: 55,0%
  Realizări:
  100 Experience Points7 days registered250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points31 days registered3 months registered5000 Experience Points10000 Experience Points1 year registered25000 Experience Points50000 Experience PointsOverdriveVeteran

  Implicit


 5. #1095
  Membru
  Avatarul lui soricel
  Data înscrierii
  Mar 2010
  Posturi
  1.056
  Puncte
  61.551
  Nivel
  76
  Puncte: 61.551, Nivel: 76
  Puncte: 61.551, Nivel: 76
  Progres nivel: 94%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 99
  Progres nivel: 94%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 99
  Activitate globală: 49,0%
  Activitate globală: 49,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience PointsVeteran50000 Experience Points

  Implicit

  Micul profet, copilul indigo care a uimit lumea științifică
  http://frumusetile.com/micul-profet-...a-stiintifica/

 6. #1096
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  15.440
  Puncte
  488.082
  Nivel
  100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

 7. #1097
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  15.440
  Puncte
  488.082
  Nivel
  100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

 8. #1098
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  15.440
  Puncte
  488.082
  Nivel
  100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

 9. #1099
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  15.440
  Puncte
  488.082
  Nivel
  100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

 10. #1100
  Membru
  Avatarul lui Elena1
  Data înscrierii
  Dec 2009
  Posturi
  15.440
  Puncte
  488.082
  Nivel
  100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Puncte: 488.082, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%,
  Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  7 days registered31 days registered3 months registered100 Experience Points250 Experience Points500 Experience Points1000 Experience Points1 year registered5000 Experience Points10000 Experience Points25000 Experience Points50000 Experience PointsVeteranOverdrive
  Premii:
  Most Popular

  Implicit

  Ce împrumută fiecare zodie de la vecini?

  http://valeriupanoiu.blogspot.ro/201...la-vecini.html

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan este/sunt 1 utilizator(i) care navighează în acest subiect. (0 membrii și 1 vizitatori)

Thread-uri Similare

 1. Răspunsuri: 0
  Ultimul Post: 25-October-2013, 07:40 AM
 2. Răspunsuri: 0
  Ultimul Post: 24-October-2013, 11:10 AM
 3. Răspunsuri: 0
  Ultimul Post: 23-October-2013, 09:00 AM
 4. Răspunsuri: 0
  Ultimul Post: 24-September-2013, 03:30 PM

Etichete pentru acest subiect

Permisiuni postare

 • Nu puteţi posta subiecte noi.
 • Nu puteţi răspunde la subiecte
 • Nu puteţi adăuga ataşamente
 • Nu puteţi modifica posturile proprii
 •